کاش در عمق نگاهت چیزی باشد به نام عشق...

کاش در عمق نگاهت چیزی باشد به نام عشق...

دوباره دیدمش...

دلم کمی برایش سوخت!!

انگار که دلش را کسی شکسته بود ...

خیلی تنها شده بود ...

نه ...تنها نبود ...او خدایی داشت

خط های روی صورتش گذر عمر را نشان میداد ...

این همان آدمی نبود که میشناختم ...

از فراق یارش درد میکشد ...

گمانم معشوقش گرفتار چشمان دیگری شده بود ...

اما کسی جز من

سواد خواندن نگاهش را نداشت

کاش می توانستم کمکش کنم

ولی باید او را تنها می گذاشتم تا با درد های خود آرام بگیرد ...

برای همین

بی گمان

آیینه را

شکستم...

نوشته شده در 1392/09/07ساعت 21:53 توسط مریم نظرات (0)


Design By : Pichak

LinkDump
Archives
Links
Specific
Design
Others

جاوا اسکریپت

دنیای کد آهنگ پسر جهنمی

مرجع کد آهنگ